• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Jakimi sposobami może być wykonana wycena przedsiębiorstwa

Na co i w jaki sposób się wykonuje wycenę firmy
Dość często występującą praktyką w działaniu wielu firm jest wykonanie ich dokładnej wyceny. Zrobić to można na kilka sposobów, pośród jakich najbardziej popularne są trzy, to znaczy porównawcza, majątkowa i dochodowa. Każda z tych metod podchodzi w zupełnie inny sposób do tematu wyceniania i wykorzystuje inne wskaźniki, z tego też powodu w każdym przypadku należy dobrać taką, jaka sprawdzi się najlepiej. Przy podejściu porównawczym ogólna wartość firmy zostaje ustalona w oparciu o inne podmioty, jakie są podobnej wielkości i działają w takiej samej branży. Z kolei wycena spółek majątkowa gromadzi wszystkie aktywa firmy, odlicza od nich pasywa i ta różnica jest końcowym wynikiem analizy. W niektórych przypadkach dobrze się sprawdzi podejście dochodowe, w którym końcowa wartość firmy szacowana jest na podstawie spodziewanych dochodów. Wyceny wykonuje w dużej ilości przypadków. Czasami będą o nie prosić banki, wykonuje się je też przy kupnie albo emitowaniu pakietu akcji.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.